Jamila
Datum

Het succesverhaal van de Eritrese Jamila

Inhoud

Vanwege PTTS-klachten kwam de gevluchte Jamila terecht bij LEVgroep. Door de juiste hulp kon ze haar mentale gezondheid verbeteren en schreef ze zich in voor een HBO Rechtenstudie. Inmiddels werkt ze vrijwillig als juridisch medewerker bij LEVgroep om andere statushouders te helpen.

Jamila is gevlucht uit Eritrea en heeft  - samen met haar drie kinderen - 8 jaar in een AZC gewoond. Tijdens haar verblijf in het AZC is Jamila ziek geworden waardoor ze allerlei operaties heeft ondergaan. Uiteindelijk heeft een ze een woning gekregen in de Gemeente Nuenen. Jamila heeft door haar verleden vervelende klachten gekregen en ontwikkelde PTTS. Daardoor had ze last van onzekerheid en ontbrak het haar aan acceptatie voor haar lichamelijke klachten. Ze kwam steeds minder in contact met anderen en raakte in sociaal isolement. Jamila had een aantal hulpvragen waar ze zelf niet uitkwam. Daarom heeft ze zich aangemeld bij het spreekuur van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van LEVgroep. Vanuit het AMW heeft Jamila hulpverlening aangeboden gekregen. Vervolgens is ze in therapie gegaan voor haar PTTS-klachten en is ze op weg geholpen met haar vragen.

Door haar hulp via het AMW kwam Jamila in contact met het Vluchtelingenwerk. Het leek Jamila leuk om zich als vrijwilliger aan te melden en daardoor raakte ze betrokken als tolk voor een groep vluchtelingen. Ze kreeg hier zoveel energie van dat ze graag nog meer wilde betekenen voor Vluchtelingenwerk. Daarom heeft ze zich ingeschreven voor een HBO Rechtenstudie. Jamila raakte door haar expertise steeds meer betrokken bij het Vluchtelingenwerk. Ze werd ingezet als juridisch medewerker tijdens de spreekuren van LEVgroep. Met haar persoonlijke ervaring als vluchteling en statushouder, kon ze veel betekenen voor anderen die hetzelfde meemaakten. Uiteindelijk is Jamila zich gaan focussen op aanvragen voor gezinshereniging, waar succesvolle resultaten uit voortvloeide. Jamila is een gedreven, gemotiveerde vrijwilliger die het uiterste uit zichzelf haalt om de statushouders in Nuenen en omstreken te begeleiden. Vanwege haar achtergrond kan ze zich uitstekend verplaatsen in statushouders. Ze heeft een sociaal netwerk om zich heen gebouwd en wordt gewaardeerd door zowel statushouders als collega’s van LEVgroep Nuenen.

Vind je dit een goed verhaal?

LEVgroep is volop in beweging en heeft meer verhalen voor je verzameld. Neem gerust een kijkje.

Alle verhalen