Crisisdienst buiten kantoortijden

In crisissituaties helpt de Crisisdienst je verder (040) 2530350

De Crisisdienst biedt hulp in noodsituaties buiten kantooruren. Maatschappelijk werkers komen direct in actie. Ze bieden deskundige hulp en werken samen met andere professionele organisaties. Alle inwoners en verwijzers uit Zuidoost-Brabant kunnen hier terecht.

Wat is een crisissituatie?

Als je in nood bent en direct hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een situatie thuis uit de hand gelopen is en je je onveilig voelt. Of omdat je in psychische nood bent.

De Crisisdienst is elke dag van 17.00 tot 09.00 uur bereikbaar. In het weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar.

Wat doet de Crisisdienst?

Wanneer je contact opneemt bekijken we wat de crisis is en hoe we die op dat moment kunnen oplossen. Jouw veiligheid staat hierbij voorop. De medewerker van de Crisisdienst kan praktische zaken regelen, zoals tijdelijk onderdak of doorverwijzing naar geschikte aanvullende hulp. Veel crisissituaties kunnen telefonisch worden  opgelost. Maar als het nodig is kan er binnen een uur iemand bij je zijn.

Je mag ook bellen voor iemand anders, die dat zelf niet kan.