Taalstart

Taalstart is bedoeld voor statushouders die net in Nuenen zijn komen wonen, en mogelijk nog een (lange) tijd wachten tot ze terecht kunnen op de inburgeringsschool. Taalstart wordt begeleid door vrijwilligers van LEVgroep.


Wat doen we?

Bij Taalstart wordt aandacht besteed aan leren luisteren, spreken en opbouwen van de woordenschat. Buiten dat de deelnemers de Nederlandse taal leren, biedt Taalstart ook ritme, regelmaat, beweging, sociale contacten, plezier, gezelligheid en het vertrouwen dat je (eindelijk) begonnen bent met het bouwen aan je toekomst.

Wanneer en waar?

Taalstart is elke werkdag van 09.30-11.30 uur in de Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen. 
Deelname aan Taalstart is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
 

Neem contact op met onze specialisten

Hanane Chababi

Hanane
Chababi

Coördinator Vluchtenlingenwerk