Datum

Samenwerking zorgt voor meer ‘Aandacht voor Ouderen’

Inhoud

“Ik was na mijn pensioen in een zwart gat gevallen. Jullie hebben wat bij me losgemaakt. Ik heb er weer zin in!”, was een van de reacties van deelnemers aan het project Rock ’n Rollators, een bandjesproject voor ‘ouderen’. Dat is wat je hoopt te bereiken als je een project voor 65-plussers organiseert. De afgelopen jaren hebben diverse betrokken organisaties in verschillende samenstellingen sportieve, sociale en culturele projecten georganiseerd om de 65-plusser in Helmond te bereiken. Alles onder de noemer ‘Aandacht voor Ouderen’. 

Erkenning
Deze samenwerking bevalt goed en de betrokken organisaties zien de meerwaarde van het samen activiteiten oppakken in. Want daar waar de ene organisatie een echte vindplaats voor de doelgroep is, is de ander bij uitstek een organisator. Tel één en één bij elkaar op en je hebt in dit geval drie! Deze unieke samenwerking tussen vrijwilligers en professionals geldt ook landelijk als voorbeeld. Het Oranjefonds heeft afgelopen weekend besloten Aandacht voor Ouderen zowel financieel als organisatorisch te ondersteunen. De samenwerking is op 17 april bekrachtigd in het bijzijn van de wethouder voor ouderen Marita van Lierop bij Kunstkwartier. Want, ook de gemeente Helmond levert cofinanciering.  

“Ik ben blij met deze werkgroep van enthousiaste vrijwilligers en professionals. In Helmond willen we dat ouderen blijven meedoen in de samenleving. Actief blijven, een gezonde leefstijl en een sociaal netwerk zijn hierbij belangrijke pijlers. Elkaar ontmoeten bij leuke activiteiten draagt hier in positieve zin aan bij.” - de Wethouder 

Waarom die meer formele bekrachtiging? Activiteiten organiseren kan toch sowieso? Ja dat klopt. Maar de komende jaren hebben we samen heel wat ambities om op te pakken. Zo gaat Aandacht voor Ouderen:

 •  de samenwerking verduurzamen onder begeleiding van het Oranjefonds
 •  activiteiten blijven verbinden en gebruik maken van elkaars kennis, kunde en netwerken om zoveel mogelijk ouderen te bereiken
 •  zich inzetten voor ‘Praten over later’ in samenwerking met de gemeente Helmond
 • inclusief onderzoek  doen naar behoeften en drempels voor kwetsbare ouderen om het welzijn te vergroten i.s.m. Pharos en Fontys
 • werken aan een gezamenlijke communicatie-aanpak

Noodzakelijk
De coronacrisis heeft er bij iedereen, maar ook vooral bij ouderen flink ingehakt. Ouderen waren meer dan ooit aan huis gekluisterd. Terwijl we allemaal weten (en onderzoeken bevestigen dit) dat het zo ontzettend belangrijk is om een sociaal netwerk te hebben, een hobby uit te oefenen, te bewegen en nieuwe talenten te ontdekken. Preventie loont. Vitale, gelukkige ouderen hebben veel minder zorg nodig dan kwetsbare ouderen. “Helaas weten we dat er in Helmond 5500 kwetsbare ouderen zijn die we niet of nauwelijks in beeld hebben. In Helmond zetten veel organisaties zich vaak belangeloos in voor de oudere Helmonder. Maar samen kun je natuurlijk altijd meer bereiken”, aldus de vrijwillig voorzitter van Aandacht voor Ouderen, Joost Verspaget.  

Partners
Wie zijn dan die ‘we’? Het samenwerkingsverband Aandacht voor Ouderen bestaat uit een mix van vrijwilligers en professionals. De deelnemende organisaties aan Aandacht voor Ouderen zijn:

 •  De ouderenbonden: KBO St. Lucia, KBO Stiphout-Warande, PVGE
 •  Stichting De Zonnebloem
 •  Jibb+
 •  CultuurContact
 •  Zorgboog
 •  Savant
 •  Zorgboog Extra
 •  LEVgroep 

"Dit zijn de organisaties die nu meedenken en meepraten. Maar Aandacht voor Ouderen staat open voor elke partij die het welzijn van kwetsbare 65-plussers belangrijk vindt. Samenwerking is niet het doel op zich, maar wij geloven heilig in de kracht van samen." - Ellen van Bree, Projectleider Aandacht voor Ouderen.