Datum

We Are In Charge jaarverslag 2023: Jongeren maken impact in de samenleving!

Inhoud

Het jaarverslag van We Are In Charge (WAIC) voor 2023 is nu beschikbaar en biedt een inkijk in de prestaties, hoogtepunten en toekomstplannen van dit jongerenproject. Als integraal onderdeel van het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van het ministerie van OCW, vervult WAIC een essentiële rol in het stimuleren van jeugdontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.

LEVgroep, als drijvende kracht achter WAIC, heeft intensief samengewerkt met jongeren, scholen, vrijwilligers en andere partners om een veerkrachtige samenleving te bevorderen. Dit jaarverslag werpt niet alleen een blik op de reeds behaalde successen, maar schetst ook de plannen voor de toekomst.

WAIC daagt jongeren tussen 12 en 30 jaar uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten voor de samenleving. De drie pijlers van We Are In Charge - het ontmoeten van nieuwe mensen, het bijdragen aan de samenleving en talentontwikkeling - vormen de kern van het programma. Door deze uitdagingen aan te gaan, bouwen jongeren niet alleen aan een sterker netwerk, maar vergroten ze ook hun zelfvertrouwen en toekomstperspectief.

Het jaarverslag van WAIC 2023 is een waardevolle bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in jeugdontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. 

Benieuwd naar de resultaten van We Are in Charge in 2023? Klik dan hieronder:

Jaarverslag We are in Charge 2023